หน้าแรกสเปซ

พื้นที่ส่วนตัว
สำหรับ

โพสต์ล่าสุด

สำหรับ

แฟนคลับสูงสุด

PNUTBUTTERทุกรูปล้วนมีหน้าที่ของตน ทุกคนล้วนขยัน เตรียมงานสวดพระพุทธมนต์  (11-09)

ทุกรูปล้วนมีหน้าที่ของตน ทุกคนล้วนขยัน เตรียมงานสวดพระ ..

PNUTBUTTERวันนี้ที่วัดแก่งกระจาน  (11-09)

วันนี้ที่วัดแก่งกระจานรายงานสด....เหตุการณ์วันนี้ที่วัด ..

PNUTBUTTERสัปดาห์ที่สองของการเรียนนักธรรม "วิชาพระพุทธประวัติ"สอนโดยพระเอก  (11-09)

สัปดาห์ที่สองของการเรียนนักธรรม "วิชาพระพุทธประวัติ" ..

PNUTBUTTERประชุมพระนวกะบวชใหม่ประจำปีที่วัดชลธราราม  (11-09)

ประชุมพระนวกะบวชใหม่ประจำปีที่วัดชลธรารามปีหนึ่งในช่ว ..

PNUTBUTTERคณะอุโบสถวัดแก่งกระจาน มาถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์  (11-09)

คณะอุโบสถวัดแก่งกระจาน มาถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์คณะอุโบ ..

PNUTBUTTERโครงการอุโบสถสัญจรปีที่ ๓ ของวัดแก่งกระจาน  (10-28)

โครงการอุโบสถสัญจรปีที่ ๓ ของวัดแก่งกระจานโดยเหตุที่พร ..

PNUTBUTTERพระอาจาจารย์วาริน จกฺกรตโนแสดงพระธรรมเทศนา.."สุจริตธรรมถกา"  (10-28)

พระอาจาจารย์วาริน จกฺกรตโนแสดงพระธรรมเทศนา.."สุจริตธรร ..

PNUTBUTTERขออนุโมทนาและขอบคุณในนามของคณะสงฆ์กับทีมงานเลขาฯอำเภอแก่งฯ  (10-28)

ขออนุโมทนาและขอบคุณในนามของคณะสงฆ์กับทีมงานเลขาฯอำเภอ ..

PNUTBUTTERพิธีปิดโครงการอบรมจิตเพื่อชีวิตใหม่ รุ่น ๒๐ โดยพระวชิรธรรมคณี  (10-28)

พิธีปิดโครงการอบรมจิตเพื่อชีวิตใหม่ รุ่น ๒๐ โดยพระวชิรธ ..

PNUTBUTTERขมากรรมเพื่อปฏิบัติตามหลักอริยประเพณี  (09-24)

ขมากรรมเพื่อปฏิบัติตามหลักอริยประเพณีก่อนจะจบจากกันไป ..

PNUTBUTTERหลวงพ่อเชิดแจกวัตถุมงคลมั่ง....หลังหลวงพ่อถ้ำแจกไปแล้ว  (09-07)

หลวงพ่อเชิดแจกวัตถุมงคลมั่ง....หลังหลวงพ่อถ้ำแจกไปแล้วค ..

PNUTBUTTERงานนี้เจ้าคณะตำบลแก่งฯใจป้ำ...แจกรางวัลเองเลย  (09-07)

งานนี้เจ้าคณะตำบลแก่งฯใจป้ำ...แจกรางวัลเองเลยงานนี้เจ้า ..

PNUTBUTTERอนุโมทนากับเจ้าภาพถวายไวท์บอร์ดและอุปกรณ์การเรียนแก่พระ  (09-07)

อนุโมทนากับเจ้าภาพถวายไวท์บอร์ดและอุปกรณ์การเรียนแก่พ ..

PNUTBUTTERวันแรกของการเรียนนักธรรมตรีโรงเรียนนักธรรมวัดแก่งกระจาน  (09-06)

วันแรกของการเรียนนักธรรมตรีโรงเรียนนักธรรมวัดแก่งกระจ ..

PNUTBUTTERคืนสุดท้าย คืนแห่งแสง คืนแห่งอุดมการณ์  (09-06)

คืนสุดท้าย คืนแห่งแสง คืนแห่งอุดมการณ์โครงการอบรมจิตเพ ..

PNUTBUTTERเปิดเรียนแล้ว....นักธรรมตรี วัดแก่งกระจาน  (09-04)

เปิดเรียนแล้ว....นักธรรมตรี วัดแก่งกระจานหลังจากกลับจากก ..

PNUTBUTTERขำหนักมาก.....และฟีดแบ็ค(Feedback)ดีมากกับการอบรมจิตฯปีรุ่น ๒๐  (09-04)

ขำหนักมาก.....และฟีดแบ็ค(Feedback)ดีมากกับการอบรมจิตฯปีรุ่น ๒๐ค ..

PNUTBUTTERโครงกาอบรบรมจิตฯมีการสอบด้วย..ไม่ธรรมดา  (09-04)

โครงการอบรบจิตมีสอบด้วย ... ไม่ธรรมดา ...การสอบก็ไม่อะไรมาก ..

PNUTBUTTERกองเสบียงนี้สำคัญนัก......อนุโมทนาบุญแก่ทานบดีทุกท่าน  (09-03)

กองเสบียงนี้สำคัญนัก..อนุโมทนาบุญแก่ทานบดีทุกท่านภาพชุ ..

PNUTBUTTERคณะอุโบสถวัดแก่งกระจานในพรรษากาลนี้  (09-03)

คณะอุโบสถวัดแก่งกระจานในพรรษากาลนี้คณะอุโบสถวัดแก่งกร ..

รายการแฟนคลับในวันนี้

ผู้ใช้อัพเกรดล่าสุด

Powered by phpwind v8.7 Certificate Copyright Time now is:11-23 10:24
©2003-2011 วัดแก่งกระจาน สงวนลิขสิทธิ์ Gzip enabled Total 0.796302(s)