เข้าสู่ระบบในขณะนี้ - วัดแก่งกระจาน โดยโทรศัพท์มือถือ

คุณสามารถเข้าเว็บได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

https://www.watkaeng.com/m

อัพโหลดภาพด่วนจากมือถือ

ภาพโทรศัพท์สามารถอัปโหลดได้อย่างง่ายดายไปยังเว็บไซต์

โพสต์และตอบกลับการทำงานสะดวก

การเข้าถึงผ่านทางมือถือรุ่นเสียค่าใช้จ่ายของหัวข้อการอภิปรายที่เว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการใด ๆ ที่ทำให้การสื่อสารอย่างรวดเร็วมากขึ้น

จดหมายเตือนจากเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าถึงผ่านทางโทรศัพท์มือถือเสียค่าใช้จ่ายรุ่นเตือนจากสถานีรวดเร็วส่ง SMS