• 6443เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

มารู้จักวัดหนองปืนแตกกันครับ.. [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-09-26 08:40:50: 2012-09-26 จำนวนผู้เข้าชม: 6443 ท่าน
วัดหนองปืนแตก ตั้งเมื่อวันที่ ๒๗เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เดิมวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านแต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมเป็นประจำจึงได้ย้ายวัดมาตั้งทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งมีชาวกระเหรี่ยงปลูกเป็นที่พักสงฆ์อยู่แล้ว ชาวบ้านจึงนิมนต์พระมาจำพรรษาตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน

   การบริหารและการปกครองมี พระสมุห์บุญเชิด  ฐานปุญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๔๕ -ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑


ประวัติวัดหนองปืนแตก
ชื่อวัดโดยทางราชการว่าวัดหนองปืนแตก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอยู่ในเขตปกครองของตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
  ตำแหน่งที่ตั้ง
  วัดหนองปืนแตกตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์
         ที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ ๑๕ไร่              
    ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
        อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสายด่านโงทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน        
     มีไวยยาวัจกร ๑  คน    
                                                                                                                                                                             ประวัติเจ้าอาวาส
                                  

๑.ชื่อ พระสมุห์บุญเชิด ฉายา ฐานปุญฺโญ อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖ วิทยฐาน น.ธ. เอก วัดหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
        ๒.สถานเดิม ชื่อ บุญเชิด นามสกุล ขวงพร เกิด ๘๗๒ ค่ำ ปีฉลู
    วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๔
    บิดาชื่อ ชื่น วงพร มารดา ชื่อ มี ขวงพร
    อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๓ ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูสิริพัชรานุโยค วัดบันไดทอง ตำบลธงชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
        พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุทรวรกิจ วัดวิหารโบสถ์ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
        พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการชำนิ วัดวิหารโบสถ์ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี๔. วิทยฐานะ
          พ.ศ.๒๕๒๓ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านแหลมทอง ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
        พ.ศ.๒๕๒๗ สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ในสำนักศาสนศึกษาวัดชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
        พ.ศ.๒๕๒๘ สอบนักธรรมชั้นโทได้ ในสำนักศาสนศึกษาวัดชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
        พ.ศ.๒๕๒๙ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ในสำนักศาสนศึกษา วัดไตรมิตร
    อำเภอเมืองฯ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
        ความชำนาญการ มีความชำนาญด้านก่อสร้าง ด้านพัฒนา เทศมหาชาติ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระสมุห์ ในฐานานุกรม
ของพระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี พ.ศ ๒๕๕๒  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูปุญญาวัชรากรงานด้านการปกครอง

- มีการทำอุโบสถสังฆกรรมสวดพระปาฎิโมกข์  ประจำทุกกึ่งเดือน
    - มีการทำวัตรเช้า - เย็น  เป็นประจำ
    - มีระเบียบการปกครองของวัด  ให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม
    - ภิกษุ -  สามเณร  ที่อาศัยอยู่ในวัดทุกรูป  ต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
    - พระภิกษุ - สามเณรทุกรูป  ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  ระเบียบ  กฎมหาเถรสมาคม และประกาศของคณะสงฆ์
    - พระภิกษุ - สามเณร  รูปใดไม่ปฏิบัติหรือประพฤตินอกเหนือกฎระเบียบมหาเถรสมาคมจนทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์  จะไม่ได้รับให้อยู่ในอาวาส


- ห้ามภิกษุ - สามเณร  ออกนอกวัด  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเมื่อจะไปไหนให้ถือธรรมเนียมปฏิบัติ คือไปลามาไหว้        - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาอาศัยพักอยู่ในวัด  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อน
        - มีกิจการงานของวัด  ต้องช่วยเหลือกันตามความรู้  ความสามารถ        - ห้ามพระภิกษุ - สามเณร  ก่อการทะเลาะวิวาทกัน  เกิดความเสื่อมเสียศรัทธาจากหมู่คณะจะต้องได้รับโทษทัณฑ์  คือให้ลาสิกขา  หรือให้ย้ายออกไปจากวัด
        - ระยะเวลา  ๕  ปีที่ผ่านมา  ไม่มี  อธิกรณ์  เกิดขึ้นในวัดนี้ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป