เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
  • 4056เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ(นิตย์ จกฺกวโร) เจ้าอาวาสวัดวังจันต์(บ้านซ่อง) [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-09-24 21:10:23: 2012-09-24 จำนวนผู้เข้าชม: 4056 ท่าน

พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ(นิตย์ จกฺกวโร) เจ้าอาวาสวัดวังจันต์(บ้านซ่อง)
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-09-26 06:35:21: 2012-09-26 จำนวนผู้เข้าชม: 4056 ท่าน
ประวัติความเป็นมา
    วัดวังจันต์  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๕  โดยมีที่มาของชื่อ  เนื่องจากวัด
ตั้งอยู่ชายแม่น้ำ  มีต้นไม้จันทร์ขึ้นอยู่ประกอบกับวัดตั้งอยู่  ในหมู่บ้านชื่อว่าบ้าน
ซ่อง  ชาวบ้านจึงมักเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดวังจันต์ (บ้านซ่อง) วัดแห่งนี้ได้มีการ
ย้ายที่ตั้งจากวัดเก่ามาอยู่ด้านนอกของหมู่บ้าน  ติดกับถนนสายแก่งกระจานเมื่อ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีพระอธิการประวิง  เป็นผู้ดำเนินการย้ายวัดและขอจัดตั้งขึ้น
ใหม่ ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
ปัญหา    เพราะเมื่อประมาณ ๓๐ กว่าปีถนนหนทางยังไม่สะดวกและยังเป็นถิ่นทุรกันดาร  รถยนต์ก็หายาก

ประวัติวัดวังจันต์
    ชื่อวัดโดยทางราชการว่า วัดวังจันต์ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านซ่อง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอยู่ในเขตปกครองตำบลวังจันทร์  อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ตำแหน่งที่ตั้ง
    วัดวังจันต์  ตั้งอยู่บ้านวังจันต์  หมู่ที่ ๓  ตำบลวังจันต์  อำเภอ
แก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗  ไร่  ๒ งาน ๒๐ ตารางวา     มีธรณีสงฆ์ จำนวน  ๑  แปลง
เนื้อที่   ๑๑  ไร่  ๓ งาน ๖๕ ตารางวา    มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์โฉนดดิน เลขที่  ๓๒๓๘ คือ  

ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
   เป็นพื้นที่ราบอยู่ใกล้ชุมชนและถนนสายแก่งกระจาน– เพชรบุรี  อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนเข้าบ้านซ่องและหนองน้ำ ทิศใต้
ถนนสายเขื่อนเพชรแก่งกระจาน ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน  ทิศตะวันตกจดถนนเข้าหมู่บ้านซ่อง

หลักฐานการตั้งวัด
หนังสืออนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.  ๒๔๕๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒


อดีตเจ้าอาวาส  จนถึงปัจจุบัน

รูปที่   ๑          พระอธิการใจ
รูปที่  ๒          พระอธิการประทีป
รูปที่  ๓          พระอธิการประวิง  วิริยธโร
รูปที่  ๔          พระอธิการสมพงษ์  อนาลโย
รูปที่  ๕          พระครูปิยะวัชรธรรม  
รูปที่ ๖            พระใบฎีกานิตย์  จกฺกวโร พ.ศ. ๒๕๔๗ – ถึงปัจจุบัน

พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔
มี  ๑๗  รูป
มีไวยยาวัจกร  ๑ คน  คือ  นายกล่ำ   เทียนทอง

มีกรรมการวัด  ๓  คน
๑.        ครูบุญชาย     ทองดอนคำ               ๒.       นางสวิง      แสนสวัสดิ์
๓.        นายหลั่น       ศรีอเนก

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


๑. ชื่อพระใบฎีกานิตย์   จกฺกวโร อายุ  ๖๒  พรรษา  ๓๐
วัดวังจันต์   ตำบลวังจันทร์   อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังจันต์  ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
๒.       สถานะเดิม  ชื่อ นายนิตย์   บุษราคำ เกิดวันที่  ๑  มกราคมพ.ศ.๒๔๙๒  ปี  ฉลู
บิดานายหลำ   บุษราคำ มารดา นางผ่าน  บุษราคำ
บ้านเลขที่  ๙ หมู่  ๖  ตำบล วังไคร้ อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
๓. อุปสมบท  เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ.วัดวังจันต์  ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
            พระอุปัชฌาย์   พระครูพิพัฒน์วัชรากร
            พระกรรมวาจารย์     พระอธิการพร   ปิยธมฺโม
            พระอนุสาวนาจารย์ พระสนิท อนุภทฺโท

                                                ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังจันต์
เมื่อวันที่     พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ รวมการเป็นเจ้าอาวาส  ๘ ปี
และเมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน   ที่พระใบฎีกานิตย์  จกฺกวโร
                                                                   ๑.งานปกครอง
๑. ดูแลบรรชิตและคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ภายในวัด  ให้อยู่ในระเบียบ
๒. หมั่นพูดคุยแนะนำพระภิกษุสามเณรทั้งเป็นหมู่คณะ
๓.  ดูแลจัดงานวัดให้อยู่ในระเบียบมหาเถรสมาคม  พ.ศ.๒๕๔๗
๔.  จัดทำทะเบียนประวัติภิกษุสามเณรและศิษย์วัดและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๕.จัดสวัสดิการเมื่อภิกษุสามเณรภายในวัดเจ็บไข้ตามสมควร
๒.งานการศึกษา


๑. มีการจัดการให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมภายในวัด จัดสอนธรรมศึกษาจัดให้พระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรม
๒. จัดการส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา   ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระบาลี โดยส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ
๓.งานเผยแผ่


๑.มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำมิได้ขาดทั้งบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๒.มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา บวชอุบาสกอุบาสิกาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งสองพระองค์ รวมถึงวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์  ทั้งบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  
๓. ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
๔. เป็นพระสอนจริยธรรมแก่นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขตอำเภอแก่งกระจาน
๕.        ทำวัตรเช้า –เย็น  ลงพระปาฏิโมกข์


๔.งานสาธารณูปการ


มีเสนาสนะและวัตถุเป็นหลักฐานแล้ว(สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว)คือ
๑. อุโบสถ    กว้าง ๖.๕๐  เมตร  ยาว     ๒๕.๕๐  เมตรสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๙  เมตร  ยาว  ๒๘   เมตร
สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้
๓.  หอสวดมนต์  กว้าง ๙.๕๐  เมตร ยาว  ๒๙.๓๐ เมตร
สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔.  กุฏิสงฆ์ จำนวน  ๘ หลัง เป็นอาคารไม้  ๔  หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๔  หลัง สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๔
๕. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตร   ยาว ๔๔  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้

๖.   ศาลาฌาปนสถาน  จำนวน ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
๗.   หอระฆัง กว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๖  เมตร
สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๕๑   สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕.  ด้านการศึกษาสงเคราะห์


๑.การส่งเสริมหรือการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการส่งเสริมอาชีพต่างๆของประชาชน สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆแก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
๒.  จัดทุนตั้งกองทุนชื่อวัดวังจันต์ และมัธยม(ทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา)
๓.        แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียน  และมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนและพระภิกษุสามเณร
๖.งานการสาธารณะสงเคราะห์

ให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัดภายในวัด
๑.อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาพึ่งทำบุญที่วัดภายนอกวั
๒.การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ด้านต่างๆ เช่นสงเคราะห์ผู้อยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓.ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ยากไร
๔.ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนที่ถูกอุทกภัยจุดเด่นวัดวังจันต์ ก็คือ  มีอาณาเขตกว้าง  ร่มรื่น จัดวัดเป็นระเบียบ การคมนาคมสะดวกติดถนนสายหลักของอำเภอแก่งกระจานจันต์
การปรับปรุงแก้ไข ก็คือ  ความสะอาดในบริเวณวัดเพราะมีตลาดนัดในวัดทำให้ถุงพลาสติกมาก และนกพิราบมาก
ญาติโยมชาวตำบลวังจันต์ให้ความร่วมมือในการบูรณะปฏิสังข์วัดวังจันต์เป็นอย่างดี พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดวังจันต์ในทุกๆด้านเป็นต้น
ขอขอบคุณการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากพระรุ่งทิพย์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังจันต์
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป