ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
12
  • 7887เข้าชม
  • 16ตอบกลับ

งานประจำปีเทศน์มหาชาติปี๕๕ ที่วัดแก่งกระจาน [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-03-24 07:48:50: 2012-03-24 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน


ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 15:29:32: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน


                                กัณฑ์ที่  ๑ ทศพร  ๑๙ พระคาถา
อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา  ถ้าเป็นสตรีจะ   ได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ ทั้งจะได้บุตรหญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ    
เพลงปี่พาท คือ  เพลงสาธุการ
พระผู้แสดงธรรมกัณฑ์นี้คือ  พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก่งกระจาน
เจ้าภาพกัณฑ์  ที่๑

๑    คณะชีพราหมณ์วัดแก่งกระจาน                
๒    คุณพเยาว์  วนิชศิริไพศา   มหาชัย                
๓    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อยทิพโสตและครอบครัว
๔    ป้าผิว   ชัยพร  บ้านต้นเกตุ
๕    คุณสำรวย  ดอกรัก  ร้านข้าวต้มท่ายาง
๖    โยมเขาปากช่อง    
๗    นางพันธุ์ทิพย์  เอมครุฑ  เสมียนตรา จังหวัดสมุทรสงคราม
๘    ครอบครัวคุณชะลอ  ทองต้นวงค์
๙    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๐    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๑    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๔    ป้าม่วย  สมใจ และครอบครัว
๑๕    คุณวิรัลพัชร  วิจิตตปัญญารักษ์ ป.กิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.เพชรบุรี
๑๖    นางธวน    เดชอยู่

ผู้ร่วม  คุณแก้ว  เกาะทองน้ำใส และบุตรชายคือ นายอภิวัฒน์  นายอาทิตย์ เอี่ยมจินดา  ๑๐๐ บาท

ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:01:46: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
                                       กัณฑ์ที่  ๒   หิมพานต์   ๑๓๔ พระคาถา
    อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ จะได้อานิสงส์ดังนี้  ย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแล้วจะได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิจ  ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ  เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณมิได้  ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุก ๆ อิริยาบถ
เพลงปี่พาท คือ  เพลงตวงพระธาตุ
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระมหาสงกราน  สุปภาโส  เลขานุการจต.วัดแก่งกระจาน
  
                                                  เจ้าภาพกัณฑ์
๑    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครา
๒    คุณสุดใจ  คุณมะลิ  น.ส.ศิริลักษณ์  คุณวรวุฒิ  คุณอำพร  ทับจันทร์  คุณยุพา
และคุณเกรียงศักดิ์  ภมรนาค
๓    คุณมนูญ  จันทนยิ่งยง  ชลประทานแก่งกระจาน
๔    คุณบุญเรือน  รอดลือนาม   ธารทิพย์รีสอรท์
๕    คุณสมบัติ  คุณจันทร์เรือง  จิรเวชวงสกุล เจ้าของร้านทรัพย์พูนผล  และบ้านโอบฟ้ารีสอร์ท
๖    คุณชนุดม  กลั่นเกลา (ประธานสภา อบต.แก่งกระจาน)
๗    ลุงผู ป้าน้อย  กสิวุฒิเชิดชูชัย  และครอบครัว
๘    โยมเขาปากช่อง    
๙    นเรศน์ฟาร์ม
๑๐    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๑    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๕    นางช้วน  เดชอยู่

ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:10:49: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
                                           กัณฑ์ที่  ๓ ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา
            อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย  เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ
เพลงปี่พาท คือ  เพลงพระยาโศก
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระทินกร     วัดเขื่อนเพชร

                                                          เจ้าภาพกัณฑ์
๑    พ่อพืช (เขียว ) แม่น้อยทิพโสต และครอบครัว
๒    ครอบครัวพันธ์สังข์
๓    คุณีรนุช  เอี่ยมชาวเหนือ  นัฐพลรีสอรท์
๔    คุณบุญมากเฉลิมพันธุ์  คุณสุดใจ  นกขุนทอง  จำหน่ายพริกแกงใกล้ตลาดนัดสีเหลืองแลนต์    มิ้น ชักอบรีดใกล้ตลาดนัดสีเหลืองแลนต์   ร้านสุภาพร  ศิริพรรณ  จำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกชนิดใกล้ตลาดนัดสีเหลือแลนต์
๕    ป้าสอิ้ง พุ่มพวง  และครอบครัว
๖    คณะครู นักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
๗    คุณวันเพ็ญ  เอมโอษฐ์   ครัวต้นสนหนองสีพัน
๘    คุณสถาพร  มาลีเนตร ส.อบต.แก่งฯ และครอบครัว  ป้าเยื่อ มาลีเนตร   ป้าถิ่น  บางเข่ง  อาเจริญ  เหมือนจันทร์  บ้านเขากลิ้ง
๙    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๐    ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแก่งกระจาน
๑๑    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕.    คุณแม่เลี่ยม คำอุ่นและคณะดงป่าจิกแม่ประจันต์
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:17:22: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน

                               กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ ๕๗ พระคาถา
    อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์วนปเวสน์ จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา  เฉลียวฉลาด  สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป
เพลงปี่พาท คือ  เพลงพระยาเดิน
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระณัฐพงษ์        วัดลำตะเคียน  
      
                                 เจ้าภาพกัณฑ์
๑    พ่อพืช (เขียว ) แม่น้อย และรอบครัวทิพโต
๒    ธนาคารออมสินสาขาแก่งกระจาน
๓    อ.ทองใบ  คล้ายเพชร  ธารน้ำเพชรรีสอรท์     และสุณี รีสอรท์
๔    ร้านชายสี่  บะหมี่เกี้ยว      ร้านทอดมัน      ร้านบัวลอย     ร้านข้าวมันไก่  หน้า อบต.แก่งฯ
๕    สมาคมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ สาธารณสุข
๖    สภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน
๗    นายอำเภอแก่งกระจาน  และข้าราชการ อ. แก่งกระจาน
๘    อดีตกำนันสวย  เขียวมณี  คุณจำปี  เขียวมณี
๙    คุณสุภาพ  ผึ่งน้อย
๙    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๐    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๑    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๔    ผอ. วรวุฒิ  หุนมาตรา (ผอ. กศน. เขตบางกอกน้อย)
    นายผิว/นางสำเภา  มิ่งแม้น และครอบครัว
    น.ส. เบญจมาศ  มิ่งแม้น
    นายณรงค์  จันทร์นาค
    นางประยูร  จันทร์นาค
๑๕    คุณธนันพร  เทภาศิต (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์)ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:18:45: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
พักสายตาหน่อยน่ะ.........


ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:24:24: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
                             กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา
  อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์  ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต  แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย
เพลงปี่พาท คือ  เพลงเซ่นเหล่า
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระมหาบุญเลิศ      วัดเกาะแก้ว  
          
                                  เจ้าภาพกัณฑ์
๑    ร้าน ส. พูนผล คุณพูนชัย  คุณอริศศริษาร์  ตีโยบลานนท์ และ
    น.ส. นภัสนันท์  ธนาธิปจิตอนันท์ และครอบครัว
    คุณธนาศักดิ์  คุณศุภวัฒน์  รุ่งเรือง / คุณเลียง  คุณกมลวรรณ  รุ่งเรือง
    คุณวีรวรรณ  พงษ์นารินทสุทธิ์ และครอบครัว
๒    นายชิ้วหว่อง  แซ่เตียว   นางจิ้น  แซ่กัง
๓    พ่อพืช (เขียว ) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครัว
๔    ผอ.ถิ่น  เทียนหอม  และครอบครัว
๕    คุณลุย ปาท่องโก๋   หน้าสภ แก่งกระจาน     คุณติ๋ม  ผลไม้สดข้าวเหนียวมะม่วง  
คุณสุภางค์  รังสิยานุพงษ์  ร้านโจ๊กต้มเลือดหมู  
คุณเตรียา  ครึกครื้น กาแฟโบราณ  คุณนฤมล  พวงมะลิ
๖    นายเจริญ  นกวอน  (นายก อบต.แก่งกระจาน)
๗    เพชรวารินทร์  รีสอร์ท
๘    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแก่งกระจาน
๙    ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ เขื่อนแก่งกระจาน (คุณพลาทิพย์  นาคสกุล)
๑๐    ป้าเจียน เลิศมาลัย และครอบครัว  คุณเวง ร้านซ่อมรถเขากลิ้ง  และครอบครัว  คุณจุก  และครอบครัว  คุณพา  และครอบครัว  คุณประไพ  และครอบครัว
๑๑    แก่งกระจานริเวอร์รีสอร์ท  คุณบุญส่ง  สินกอง
๑๒    คุณปราณี  ปุคคละนันท์  (วังวนรีสอร์ท)
๑๓    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๖    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๗    นางกุยจี๋  แซ่จง
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:34:34: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน


                                             กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ พระคาถา
    อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน จะได้อานิสงส์ดังนี้  แม้จะบังเกิดในภพใด ๆ  จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร  จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป  แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ  ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป
เพลงปี่พาท คือ  เพลงคุกพาทย์
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ   พระแฉล้ม     วัดลำตะเคียน

                                                  เจ้าภาพกัณฑ์
๑    คุณอัญพรกาญ   สังวาลเพชร  หนองจอก ท่ายาง
๒    คุณรำพึง   สมฤดี  ท่ายาง
๓    พระณัฐพงษ์   ฐานวโร พร้อมชาวบ้านลำตะเคียน
๔    พ่อพืช (เขียว ) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครัว
๕    ผู้ใหญ่ชำนาญ  คุณสาลี่  แก้วเกตุ (ผญ. พุไทร ต.ห้วยแม่เพรียง)
๖    ร้านครัวแม่ตุ๊  คุณวิสา  แย้มนิยม และครอบครัว
๗    คณะครูนักเรียน ร.ร. บ้านวังนางนวล
๘    นายสมฤทธิ์  สนขาว  ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน ลุ่มน้ำเพชรบุรี
๙    ป้าบุญเลิศ ทองแย้ม   คุณสิริ ทองแย้ม คุณเสริม  ปิ่นแก้ว  คุณประจวบ   ทองแย้ม
๑๐    คุณฑนพัฒน์  อังสุภานิช  (ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ. แก่งกระจาน คุณเจือ  วิเศษพลกัง  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก่งกระจาน
๑๑    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นางกุยจี๋  แซ่จง
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:42:32: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
                                        กัณฑ์ที่ ๗ มหาพล ๘๐ พระคาถา
         อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก  และจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล  มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก  มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป  อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดร
เพลงปี่พาท คือ  เพลงเชิดกลอง
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระครูปุญญาวัชรากร    เจ้าอาวาสวัดหนองปืนแตก

                                                          เจ้าภาพกัณฑ์
๑    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครัว
๒    ป้านิ่ม  แก่งกระจาน
๓    ผอ. แก่งกระจานเรดิโอ และนักจัดรายการ และพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดต้นเกตุ
๔    คุณสมชาย  ทิมเพชร แก่งศิลป์รีสอร์ท
๕    ป้าส้มลิ้ม  อินทมาลา   ป้าสำรวย  กุ้ยวงตาล
๖    คุณวรรณี คุณชนะศักดิ์  ศรีสะอาด  และคณะพนักงานจากนาน่าร์รีสอรท์ แอนสปาร์
๗    คุณหมอนุชรี  สุขวิบูลย์    โรงพยาบาลแก่งกระจาน
๘    ร้านส้มตำโฉมยง  ร้านรังสิยา  ร้านขายผัก  ป้าอ้วน  หน้าอำเภอแก่งกระจาน
๙    คุณเลิศเสถียรไชย สีเหลืองสวัสดิ์   ประธาน กต.ตร.สภ.  แก่งกระจาน
๑๐    คุณประจวบ   กิตติยายาม  อบต. แก่งกระจาน
๑๑    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๖    คุณนิวัติ  เลิศลออรัตน์ และครอบครัว
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 18:51:33: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 7887 ท่าน
                                                 กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑  พระคาถา
          อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร จะได้อานิสงส์ดังนี้  ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์  ในสมัย  ที่พระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์  ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุพระอรหัตผลพร้อม ด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้
เพลงปี่พาท คือ  เพลงโอดเฉิดฉิ่ง
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ  เจ้าอาวาสวัดแก่งกระจาน

                                                   เจ้าภาพกัณฑ์
๑    กลุ่มคาราบาว เฟ๊ตบุ๊ค
๒    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อยทิพโสต และครอบครัว
๓    อ.พิมล  อร่ามศรี   คุณชนิดา  ด.ช.พชร  อร่ามศรี
๔    ป้าช่วย   เผือกหอม
๕    ป้าน้อยแม่ค้ากล้วยทองหน้าวัดแก่งก ? ป้าตุ้มแม่ค้าดอกไม้หน้าวัดแก่ระจาน  เจ้แต๋ม  แม่ค้าหมูปิ้งหน้าวัดแก่ง ? น้องติ๊กแม่ค้าขนมครกหน้าวัดแก่ง ?
๖    คณะสงฆ์วัดแก่งกระจาน
๗    ครอบครัวหมอทวีวัฒน์  พูลสุข  และญาติๆ
๘    คุณพลอยธิชา  กสิวุฒิเชิดชูชัย
๙    ลุงฮวด  ป้าคล้อย  บุญชาญ  และครอบครัว
๑๐    อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
๑๑       นายประยุท   จันเอม  ลำพวน    จันเอม   ประทุมพร      นาเมือง   เสาวลี   คงเจริญร้านเบสโฟโต้ช็อป  คุณพิมพ์ประไพ นกกริ่ม    ส.อบต.วังจันทร์
๑๒          กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี
๑๓    คุณบุญส่ง  เหลืองอร่าม
๑๔    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๖    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๗    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๘    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๙    ชมรมผู้สูงอายุตำบลแก่งกระจาน
๒๐    กำนันวิรัติ  นุชอ่อง ( ต. วังจันทร์) / นายรุ่งโรจน์  นุชอ่อง (รองนายก อบต. วังจันทร์)
๒๑    ครอบครัวนายอำพล  ปฐมจันทิมา

ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
12
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป