ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
12
  • 6444เข้าชม
  • 16ตอบกลับ

งานประจำปีเทศน์มหาชาติปี๕๕ ที่วัดแก่งกระจาน [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 10#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 19:01:58: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน                                           กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
   อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี จะได้อานิสงส์ดังนี้ เกิด ในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใด ๆ ก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน
เพลงปี่พาท คือ  เพลงทยอยโอด
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  วัดเขากูบ ราชบุรี

                                      เจ้าภาพกัณฑ์
๑    ครอบครัวแม่สังเวียน ชูใจ และนายบรรจง  ลิ้มทรงธรรม
๒    คุณใจ จีรวศิลป์       คุณสมฤดี   ผลจรรยา
๓    พ่อใล สุพรรณ์
๔    คุณเสริม หมอนทอง และครอบครัว
๕    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครัว
๖    คุณพเยาว์ วนิชศิริไพศาล   มหาชัย
๗    คุณสมปอง   อินแย้ม  ผู้สูงอายุบ้านน้ำทรัพย์    คุณรินดา  บัวหลวง  ส.อบต.แก่งกระจาน  คุณพา  ช่วยชูกลิ่น ส.อบต.  ม. ๙ บ้านน้ำทรัพย์
๘    แอ๊ดแวนเจอร์พร้อย  คุณบังเอิญ  สกุณี
๙    คุณจันทร์  คุณขจร  จันทร์นาค  บ้านสวนริเวอร์  
๑๐    แก่งกระจานซีแพค หน้าวัดแก่งกระจาน คุณเบ็ญจวรรณ  มาลีเนตร  และน้องเตชิน
๑๑    คุณณัฐกฤช  กรีฑาธร  รองนายกเทศนมตรีเทศบาล  ต.ท่าไม้รวก  คุณเจริญรัตน์  โพยมรัตน์
๑๒    คุณจู   เนาวรัตน์วัฒนา  อดีตนายกสโมสรไลอ้อนล์ท่ายาง  
๑๓    คุณประยูร จันศรี  พนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแก่งกระจาน  และครอบครัว
๑๔    ร้านห้องศิลป์รับทำป้ายโฆษณา ท่ายาง
๑๕    คุณมยุรี  สมบูรณ์สินชัย  สโมสรไลอ้อนส์ท่ายาง
๑๖    คุณประทุม  ช่วงโชติ   ภูมิพฤกษ์ ๒
๑๗    ป้ากุหลาบ  พราหมณ์น้อย และครอบครัว
๑๘    ป้าแป้ว  ก้อนทอง  และครอบครัว  บ้านพุเข็ม
๑๙    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๒๐    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๒๑    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๒๒    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย  /  นางกุยจี๋  แซ่จง
๒๓    คุณสีวลี  สดชื่น และครอบครัว
๒๔    รุ่งนภา  ดาษดื่นและครอบครัว
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 11#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 19:10:51: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน                                           กัณฑ์ที่ ๑๐ สักบรรพ ๔๓ พระคาถา
        อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้อานิสงส์ดังนี้ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล
เพลงปี่พาท คือ  เพลงกลม (เหาะ)
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระครูอนุวงค์วัชรกิจ  เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ

                                                เจ้าภาพกัณฑ์
๑    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย ทิพโสตและครอบครัว
๒    นายบัญชา  แก้วลอยมา  ฟ้าไสริเวอร์วิวรีสอรท์
๓    พรทนารีสอรท์  ด.ต ประทีป. คุณวัจนา นสะ กัญญาลักษณ์  ด.ญ.ปาญวาด นาคน้อย
๔    แก่งกระจานโบ๊สเฮ้า  พาราไดร์ รีสอรท์   คุณภครรณ  คุณเมธี  พึ่งสุจริต
๕    ร.พ.ส.ต.เขากลิ้ง  และ  อสม.
๖    คุณบัว  ช่วงโชติ  และครอบครัว
๗    คุณบุญส่ง  นุชพันธ์    และครอบครัว   (ร้านอาหารแก่งเพชร)
๘    จ.ส.อ.กฤษฎา  คุณจริยา  คชเกตุ  สำนักงานสัสดีอำเภอแก่งฯ  คุณประโยชน์  วรรณจันทร์  ที่ดินอำเภอแก่งฯ
๙    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๐    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๑    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นางกุยจี๋  แซ่จง
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 12#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 19:22:22: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน

                                                      กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช  ๖๙ พระคาถา
อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราช จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์  มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสาม มีการโมฆะ เป็นต้น
เพลงปี่พาท คือ  เพลงกราวนอก
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  วัดหัวนา

                                                       เจ้าภาพกัณฑ์
๑    ธนูริเวอร์รีสอรท์
๒    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย  ทิพโสต และครอบครัว
๓    คุณสำเภา  คุณยุพา  หนูอินทร์  และครอบครัว
๔    ผู้ใหญ่อนุชาติ แสงมณี  ม. ๑๑ แก่งกระจาน คุณสมบัติ  ลิ้มทรงธรรม
๕    คุณพรรณี (น้อย) บูติก  จำหน่ายเสื้อผ้า  รองเท้าหน้าวัดแก่งกระจาน
๖    น ท.สรศักดิ์  คันทศิริ   คุณเสาวลักษณ์  และครอบครัว
๗    คุณสุรสิทธิ์  บัวจีน  (ส.อ.บ.ต. แก่งกระจาน)  เจ้าของต้นน้ำเพชรรีสอรท์
๘    เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง (มิตรารุณห์  พรหมอินทร์)
๙    ครอบครัวรักตประกิจ
๑๐    เจ้ญา หน้าร.ร. อ.ฮ.ลิ้งค์  บ้านวังวน
๑๑    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๖    สวนอิงธาร รีสอร์ท
๑๗    เจ๊ทรัพย์ รับซื้อผัก ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย (บริจาคผักเข้าโรงครัว วัดแก่งฯ)
๑๘    พ.ต.อ. วรเดช  สวนคล้าย  ผกก. สภ. แก่งกระจาน และ
    หัวหน้าศิริ  วัดสว่าง  (หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน)
๑๙    ป้าน้อย  เสือวิเชียร และบุตรหลาน (บ้านห้วยตาแกละ)

ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 13#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 19:28:15: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน

                                               กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุก ๆ ชาติแล
เพลงปี่พาท คือ  เพลงตระนอน
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระอาจารย์เสนห์ อนุทัสสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง

                                                         เจ้าภาพกัณฑ์
๑    คุณสันติ พูนสวัสดิ์และครอบครัว
๒    พ่อพืช ( เขียว) แม่น้อย  ทิพโสตและครอบครัว
๓    คุณดวงพร แพร้วรุ่งเรือง  (นายก สมาคมพัฒนาสตรี จ. เพชรบุรี)
๔    คุณชนกนันท์  จันทร์ทิพย์  และครอบครัว  คุณธนาธิป  บุตรเพชร  คุณทิพวัน  โยธะคง
๕    คุณสนอง สุทัศกนก  และคุณก้อย จำหน่ายเสาไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้า
    คุณพรวิไล  ลีเลิศ  
๖    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  บ้านซ่องวังจันต์
๗    ชาวบ้าน  บ้านพุเข็ม
๘    จ.ส.อ.มลฑน และ คุณสายัณห์  ภูมิพฤกษ์
๙    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๐    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๑    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นางกุยจี๋  แซ่จง
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 14#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-25 19:35:35: 2012-03-25 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน
                                                     กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา
อานิสงค์    ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้อานิสงส์ดังนี้  จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ  ข้าทาสชายหญิง  ภรรยาสามี  หรือบิดามารดา เป็นต้น  อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง  จะทำการใด  ๆ  ก็พร้อมเพรียงกัน  ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เพลงปี่พาท คือ  เพลงกลองโยน
พระสงฆ์ผู้แสดงธรรม คือ  พระอาจารย์เสน่ห์ อนุทสฺสี  วัดเขาปากช่อง

                                                      เจ้าภาพกัณฑ์
๑    ชมรมกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน อ.แก่งกระจาน  (กำนันสุชาติ  นกวอน)
๒    ผู้ใหญ่จงจิตร  พนาวัน  ม.๑  ต.แก่งกระจาน
๓    พ่อพืช (เขียว) แม่น้อย  ทิพโสต  และครอบครัว
๔    ป้าฉลวย ชิตรัตน์ และครอบครัว
๕    คุณชุม   แสนสำราญ   คุณเนิ้ม  ทิพโสติ
๖    คุณนิรันร์  พงษ์เทพ  ประธานสภา อบต. ห้วยแม่เพรียง    และชาวบ้าน
๗    แพปลา เจ้น้อย ท่าเรือ
๘    ป้าล้อม  มีหวัง และครอบครัว
๙    ชาวบ้าน  ม. ๑   ต.แก่งกระจาน
๑๐    คุณสมบัติ  กลั่นเกลา   ผญ. บ้าน  ม.  ๒ บ้านหนองหงส์   คุณสุรัสวดี   มีอยู่    (ส.อบต.แก่งฯ)
      คุณบุญรอด  ราญไพร  (ส.อบต.แก่งฯ)
๑๑    นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๒    นางฉลองพร  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๓    นายชนะพัฒน์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๔    นายกิตติพงษ์  มณีรัตนฉัตรชัย
๑๕    นางกุยจี๋  แซ่จง
๑๖    ร้านอาหารเจ๊พร หน้า อบต. แก่งกระจาน
๑๗    ดร. กรัณย์  สุทธารมณ์  รองผู้จัดการโรงแรมรอยัล ไดมอน


                                รายชื่อที่ยังไม่ได้ระบุกัณฑ์
๑    แก่งกระจานคันทรีคลับ  บริษัทเพชรไทยพัฒนา
๒    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี  (นายนิคม พุธรวิโร)
๓    นายปฐม  จันทิมา  อดีตนายอำเภอแก่งกระจาน
๔    สาธารณสุข อ.แก่งกระจาน
๖    โรงพยาบาลแก่งกระจาน

ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 15#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-26 06:58:23: 2012-03-26 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน


ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 16#  โพสต์เมื่อ: 2012-03-26 16:49:30: 2012-03-26 จำนวนผู้เข้าชม: 6444 ท่าน
เมื่อการเทศน์มหาชาติจบลง...ทุกอย่างล้วนแต่เป็นมงคล

ประกวดธิดามหาชาติค่ะ...มือขวาอุ้มบัว มือซ้ายถือมะม่วง อยู่ในลีลารอแม่..ค่ะ...

แหม...น่าจะมีซักหลายมือน่ะ..

โทรมาทำไมตอนนี้...

บ้านใกล้กัน...แบ่งกัน...

สายบัวเอาไปให้แม่...แต่ลูกโป่งเอาไปเล่นคับ...

เณร...ขออ้อยครับ..

เราจับภาพไว้แล้ว...แฮ่ ๆๆ

ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
12
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป