ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
  • 4617เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2011-04-15 09:14:28: 2011-04-15 จำนวนผู้เข้าชม: 4617 ท่าน
จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี

   1. วัดกำแพงแลง ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   2. วัดเกาะ ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   3. วัดจันทราวาส ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   4. วัดชีว์ประเสริฐ ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   5. วัดไตรโลก ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   6. วัดธ่อเจริญธรรม ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   7. วัดป้อม ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   8. วัดพรหมวิหาร ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
   9. วัดพระทรง ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  10. วัดเพชรพลี ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  11. วัดแรก ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  12. วัดลาด ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  13. วัดสนามพราหมณ์ ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  14. วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  15. วัดอุทัยโพธาราม ตำบลท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000
  16. วัดกุฎีดาว ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  17. วัดแก่นเหล็ก ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  18. วัดข่อย ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  19. วัดคงคาราม ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  20. วัดโคก ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  21. วัดช้าง ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  22. วัดชีสระอินทร์ ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  23. วัดไชยสุรินทร์ ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  24. วัดถ้ำแก้ว บ้านหม้อ ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  25. วัดพระพุทธไสยาสน์ ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  26. วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  27. วัดมหาธาตุ ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  28. วัดมหาสมณาราม ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  29. วัดยาง ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  30. วัดรัตนตรัย ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  31. วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  32. วัดอัมพวันปิยาราม ตำบลคลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000
  33. วัดปากน้ำ ม. 9 ตำบลบางจาน เมือง เพชรบุรี 76000
  34. วัดโพธิ์ทัยมณี ม. 1 ตำบลบางจาน เมือง เพชรบุรี 76000
  35. วัดใหม่เจริญธรรม ม. 1 ตำบลบางจาน เมือง เพชรบุรี 76000
  36. วัดดอนมะขามช้าง ม. 5 ตำบลนาพันสาม เมือง เพชรบุรี 76000
  37. วัดนาพรม ม. 8 ตำบลนาพันสาม เมือง เพชรบุรี 76000
  38. วัดธงไชย ม. 1 ตำบลธงชัย เมือง เพชรบุรี 76000
  39. วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ) ม. 8 ตำบลธงชัย เมือง เพชรบุรี 76000
  40. วัดวิหารโบสถ์ ม. 8 ตำบลธงชัย เมือง เพชรบุรี 76000
  41. วัดอินทาราม ม. 7 ตำบลธงชัย เมือง เพชรบุรี 76000
  42. วัดขุนตรา ม. 2 ตำบลบ้านกุ่ม เมือง เพชรบุรี 76000
  43. วัดบันไดทอง ม. 5 ตำบลบ้านกุ่ม เมือง เพชรบุรี 76000
  44. วัดชมพูพน ม. 2 ตำบลหนองโสน เมือง เพชรบุรี
  45. วัดสิงห์ ม. 6 ตำบลหนองโสน เมือง เพชรบุรี
  46. วัดบันไดอิฐ ม. 9 ตำบลไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี
  47. วัดโรงเข้ ม. 7 ตำบลไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี
  48. วัดไร่ดอน ม. 1 ตำบลไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี
  49. วัดเวียงคอย ม. 1 ตำบลเวียงคอย เมือง เพชรบุรี
  50. วัดเจริญศรีมณีผล ม. 5 ตำบลบางจาก เมือง เพชรบุรี
  51. วัดทองนพคุณ ม. 4 ตำบลบางจาก เมือง เพชรบุรี
  52. วัดประดิษฐวนาราม ม. 2 ตำบลบ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี
  53. วัดท่าศิริ ม. 2 ตำบลต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 76000
  54. วัดนาค ม. 1 ตำบลช่องสะแก เมือง เพชรบุรี 76000
  55. วัดพระรูป ม. 6 ตำบลช่องสะแก เมือง เพชรบุรี 76000
  56. วัดไสกระดาน ม. 3 ตำบลนาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000
  57. วัดลาดโพธิ์ ม. 6 ตำบลสำมะโรง เมือง เพชรบุรี 76000
  58. วัดสำมะโรง ม. 3 ตำบลสำมะโรง เมือง เพชรบุรี 76000
  59. วัดโพธิ์พระนอก ม. 4 ตำบลโพพระ เมือง เพชรบุรี 76000
  60. วัดโพธิ์พระใน ม. 5 ตำบลโพพระ เมือง เพชรบุรี 76000
  61. วัดบางทะลุ ม. 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ เมือง เพชรบุรี 76000
  62. วัดหาดเจ้าสำราญ ม. 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ เมือง เพชรบุรี 76000
  63. วัดเขมาภิรัตการาม ม. 10 ตำบลหัวสะพาน เมือง เพชรบุรี 76000
  64. วัดบ่อหลวง ม.11 บ่อหลวง ตำบลหัวสะพาน เมือง เพชรบุรี 76000
  65. วัดหนองควง ม. 1 ตำบลต้นมะพร้าว เมือง เพชรบุรี 76000
  66. วัดเพรียง ม. 4 ตำบลโพไร่หวาน เมือง เพชรบุรี 76000
  67. วัดถิ่นปุรา ม. 2 ตำบลดอนยาง เมือง เพชรบุรี 76000
  68. วัดหนองไม้เหลือง ม. 11 ตำบลดอนยาง เมือง เพชรบุรี 76000
  69. วัดลุ่มโพธิ์ทอง ม. 11 ตำบลหนองขนาน เมือง เพชรบุรี 76000
  70. วัดหนองหว้า ม. 8 ตำบลหนองขนาน เมือง เพชรบุรี 76000
  71. วัดธรรมรังษี ม. 7 ตำบลหนองพลับ เมือง เพชรบุรี 76000

อำเภอเขาย้อย

   1. วัดเขาย้อย ม. 5 ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   2. วัดท้ายตลาด ม. 6 ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   3. วัดพระธาตุศิริชัย ม. 5 ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   4. วัดยาง ม. 3 ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   5. วัดห้วยหลวง ม. 6 ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   6. วัดเขานาควิวัฒน์ ม. 1 ตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   7. วัดสระพัง ม. 1 ตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   8. วัดสวนโมก ม. 1 ตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
   9. วัดหนองส้ม ม. 4 ตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  10. วัดกุฎิ ม. 4 ตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  11. วัดบ้านกล้วย ม. 1 ตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  12. วัดโพธิ์งาม ม. 2 ตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  13. วัดเขาพระ ม. 1 ตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  14. วัดดอนทราย ม. 1 ตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  15. วัดเทพประชุมนิมิตร ม. 2 ตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  16. วัดบ้านบน ม. 4 ตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  17. วัดเขาสมอระบัง ม. 1 ตำบลหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  18. วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) ม. 3 ตำบลหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  19. วัดหนองปลาไหล ม. 2 ตำบลหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  20. วัดหนองปรง ม. 4 ตำบลหนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  21. วัดพวงมาลัย ม. 3 ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  22. วัดพุม่วง ม.5 หนองชุมพล ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  23. วัดหนองชุมพล ม. 5 ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  24. วัดกาจับศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  25. วัดห้วยโรง ม. 1 ตำบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  26. วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) ม. 4 ตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  27. วัดคีรีวงก์ ม. 4 ตำบลชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  28. วัดทรงธรรม ม. 2 ตำบลชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  29. วัดมณีเลื่อน ม. 3 ตำบลชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 76140
  30. วัดศีลคุณาราม ม. 2 ตำบลชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 76140

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

   1. วัดจะโปรง ม. 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
   2. วัดวังพุไทร ม.6 พุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
   3. วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
   4. วัดลิ้นช้าง ม.3 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
   5. วัดพุพลู ม. 3 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
   6. วัดยางน้ำกลัดใต้ ม. 1 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
   7. วัดเขาชมพู ม. 2 ตำบลท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160

อำเภอชะอำ

   1. วัดชะอำ ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   2. วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   3. วัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   4. วัดมฤคทายวัน ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   5. วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   6. วัดหนองแจง ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
   7. วัดหนองตาพต ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
   8. วัดห้วยทรายใต้ ห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
   9. วัดโตนดหลวง ม. 9 ตำบลบางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120
  10. วัดสมุทรคาม ม. 4 ตำบลบางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120
  11. วัดคลองสายหนึ่ง ม. 5 ตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 76120
  12. วัดเทพประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 76120
  13. วัดนายาง ม. 2 ตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 76120
  14. วัดนิคมวชิราราม ม. 2 ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120
  15. วัดหุบกะพง ม. 8 ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 76120
  16. วัดหนองศาลา ม. 1 ตำบลหนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 76120
  17. วัดช้างแทงกระจาด ม. 2 ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 76120
  18. วัดอ่างหิน ม.6 อ่างหิน ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 76120
  19. วัดไตรรัตน์เจริญผล ม. 2 ตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 76120
  20. วัดหนองเผาถ่าน ม. 3 ตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 76120

อำเภอท่ายาง

   1. วัดบรรพตาวาส ม. 6 ตำบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   2. วัดราษฎร์บำรุง ม. 3 ตำบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   3. วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ ม. 3 ตำบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   4. วัดสหธรรมิการาม ม. 8 ตำบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   5. วัดเกษมสุทธาราม ม. 1 ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   6. วัดเขื่อนเพชร ม. 4 ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   7. วัดชลธราราม ม. 6 ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   8. วัดท่าคอย ม. 3 ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130
   9. วัดธรรมาราม ม. 5 ตำบลยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  10. วัดหนองจอก ม. 6 ตำบลหนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  11. วัดหนองบัว ม. 3 ตำบลหนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  12. วัดชายนา ม. 8 ตำบลมาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  13. วัดตาลกง ม. 5 ตำบลมาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  14. วัดอรัญญาราม ม. 3 ตำบลมาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  15. วัดท่าลาว ม. 5 ตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  16. วัดศรีชุมแสง ม. 4 ตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  17. วัดหนองเตียน ม. 2 ตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  18. วัดบางประจันต์ ม. 3 ตำบลวังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  19. วัดแม่ประจันต์ ม.1 ตำบลวังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  20. วัดสารหิตาวาส ม. 3 ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  21. วัดดอนเตาอิฐ ม. 3 ตำบลปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  22. วัดเขาปากชอง ม. 7 ตำบลท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  23. วัดราษฎร์นิมิต ม. 2 ตำบลท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
  24. วัดหนองตาฉาว ม. 2 ตำบลเขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

อำเภอบ้านลาด

   1. วัดเกาะแก้วสุทธาราม ม. 4 ตำบลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   2. วัดป่าแป้น ม. 3 ตำบลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   3. วัดไม้รวกสุขาราม ม. 1 ตำบลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   4. วัดลาดศรัทธาราม ม. 6 ตำบลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   5. วัดใหม่ประเสริฐ ม. 7 ตำบลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   6. วัดกุ่ม ม. 2 ตำบลบ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   7. วัดเขาน้อย ม. 5 ตำบลบ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   8. วัดจันทาราม ม. 1 ตำบลบ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
   9. วัดโพธิ์เรียง ม.1 ตำบลบ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  10. วัดตำหรุ ม. 4 ตำบลตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  11. วัดระหารน้อย ม. 2 ตำบลตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  12. วัดศาลาเขื่อน ม. 1 ตำบลตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  13. วัดอินจำปา ม. 6 ตำบลตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  14. วัดท่าไชยศิริ ม. 1 ตำบลสมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  15. วัดโพธาวาส ม. 2 ตำบลสมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  16. วัดห้วยเสือ ม. 5 ตำบลสมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  17. วัดเขาทะโมน ม. 9 ตำบลท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  18. วัดท่าศาลาราม ม. 2 ตำบลท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  19. วัดหาดทราย ม. 6 ตำบลท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  20. วัดช่อม่วง ม. 5 ตำบลหนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  21. วัดโพธิ์ลอย ม. 3 ตำบลหนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  22. วัดวังบัว ม. 1 ตำบลลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  23. วัดดอนหว้า ม. 2 ตำบลสะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  24. วัดหัวนา ม. 5 ตำบลไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  25. วัดดอนกอก ม. 3 ตำบลโรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  26. วัดหนองกาทอง ม. 1 ตำบลโรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  27. วัดบ่อบุญ ม. 1 ตำบลไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  28. วัดหนองแก ม. 6 ตำบลไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  29. วัดเนินหนองโสน ม.3 เนินหนองโสน ตำบลห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  30. วัดโพธิ์กรุ ม. 3 ตำบลท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  31. วัดขลุบ ม. 1 ตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  32. วัดถ้ำรงค์ ม. 3 ตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  33. วัดม่วงงาม ม.2 ม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 76150
  34. วัดหนองจอก ม. 3 ตำบลห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 76150

อำเภอบ้านแหลม

   1. วัดต้นสน ม. 2 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   2. วัดในกลาง ม. 3 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   3. วัดลักษณาราม ม. 7 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   4. วัดศีรษะคาม ม. 4 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   5. วัดอุตมิงคาวาส ม. 1 ตำบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   6. วัดดอนผิงแดด ม. 6 ตำบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   7. วัดไทรทอง ม.1 ตำบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   8. วัดบางขุนไทร ม. 2 ตำบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
   9. วัดนอกปากทะเล ม. 2 ตำบลปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  10. วัดในปากทะเล ม. 3 ตำบลปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  11. วัดพิกุลแก้ว ม. 4 ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  12. วัดราษฎร์ศรัทธา ม. 6 ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  13. วัดสมุทรโคดม ม.1 ตำบลแหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  14. วัดสมุทรธาราม(สมุทธาราม) ม. 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  15. วัดคุ้งตำหนัก ม. 7 ตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  16. วัดปากลัด ม. 3 ตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  17. วัดเกาะแก้ว ม. 1 ตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  18. วัดปากอ่าว ม. 3 ตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  19. วัดเพชรสุวรรณ ม. 5 ตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  20. วัดเขาตะเครา ม. 5 ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  21. วัดบางลำภู ม. 3 ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  22. วัดบางหอ ม.11 บางหอ ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  23. วัดปากคลอง ม. 4 ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  24. วัดเฟื้อสุธรรม ม. 6 ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  25. วัดสุทธาวาส ม. 1 ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
  26. วัดกุฎิ ม. 5 ตำบลท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

อำเภอแก่งกระจาน

   1. วัดสองพี่น้อง ม.1 สองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี
   2. วัดแก่งกระจาน ม. 1 ตำบลแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
   3. วัดเขากลิ้ง ม. 11 ตำบลแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
   4. วัดวังจันต์ ม. 1 ตำบลวังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
   5. วัดหนองมะกอก ม. 2 ตำบลวังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170
   6. วัดร่วมใจพัฒนา ม.2 ร่วมใจพัฒนา ตำบลป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
ออฟไลน์ Tar

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 30

เพศ : ไม่ระบุเพศ

 โพสต์ : 15

 สำคัญ : 0

 เงิน : 18 (บาท)
 ความดี : 0 (แต้ม)
 เครดิต : 14 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 14 (แต้ม)
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2011-04-15 09:24:21: 2011-04-15 จำนวนผู้เข้าชม: 4617 ท่าน
      218 วัดเลยนะเนี่ย
ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป