เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
  • 4154เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

หลักสูตรพุทธอาสา [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ watkaeng

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 6

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 2068

 สำคัญ : 0

 เงิน : 2020 (บาท)
 ความดี : 1047 (แต้ม)
 เครดิต : 2061 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 997 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2010-12-13 10:47:26: 2010-12-13 จำนวนผู้เข้าชม: 4154 ท่าน
หลักสูตรพุทธอาสา
จุดประสงค์
๑.    เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีศีลธรรม
๒.    เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตให้เป็นวิถีพุทธ
๓.    เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย
๑.    เยาวชนในเขตพื้นที่แก่งกระจานที่ใกล้วัด
๒.    เยาวชนไม่เกิน ๒๐ คน
๓.    พ่อแม่ของเยาวชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มพุทธอาสา
นโยบาย   สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ
หลักการดำเนินงาน
๑. อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๒. ทำด้วยจิตอาสาไม่หวังสิ่งตอบแทน
๓. เน้นคุณธรรม ๙ ประการ
วิธีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
( วิธีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิธีที่ ๑ )
๑. พุทธอาสากับการพัฒนา ๙ โครงการ คือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณธรรม ๙ ประการ
๑. กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาตนเพื่อพ่อแม่และครอบครัว(เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติเรื่องศีลธรรม จริยธรรม )
- นำเด็กมาอยู่วัดทุกวันศุกร์ - วันเสาร์ หรือเป็นไปได้ให้อยู่วัดเลยถ้าสะดวก
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๑                                  เข้ามาวัด
                                       เข้ามาเพื่อวัดกายใจให้หนักแน่น     เข้ามาวัดหาแก่นแห่งชีวิต
                                       เข้ามาวัดขัดกิเลสเหตุหลงผิด           เข้ามาคิดวัดกายใจให้ผ่องเอย.
๒. กิจกรรมทำบ้านให้เป็นสวรรค์      (แสดงถึงความขยัน สะอาด สามัคคี )
-  พาเด็กๆทำความสะอาดวัด พาไปทำความสะอาดบ้านเพื่อน ทำสวนหย่อม ปลูกผัก ทำรั้ว ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ก่อสร้างที่พักอาศัยทั้งบ้านเราและบ้านผู้อื่น
-  สวดมนต์ทุกเช้าเย็นเป็นประจำ
คำขวัญประจำกิจกรรม ที่ ๒                  บ้านคือสวรรค์บนดิน
บ้านคือสวรรค์บนดินถิ่นอาศัย  ได้พักกายสบายใจไร้ทุกขี
หมั่นขจัดปัดกวาดให้ดูดี            แล้วชีวีจะมีสุขทุกคืนวัน
  ๓. กิจกรรมต่อเติมเสริมฝันให้เป็นจริง 
 ( แสดงถึงน้ำใจด้วยการบริจาคเงินเป็นกองทุนต่อเติมเสริมฝันให้เป็นจริง เพื่อช่วยเหลือกันและกัน )
       คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๓               หัวใจพระพรหม
ข้าพเจ้าขอเป็นผู้
มีใจปรารถนาดีต่อผู้อื่น     หยิบยื่นความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์
 มีใจเป็นสุขเมื่อผู้อื่นได้ดี                           ไม่ย่ำยีในเมื่อผู้อื่นตกต่ำ
ทำความดีกับพ่อแม่    และเพื่อนๆ ทุกคน  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๔. กิจกรรมท่องมนต์บ่นคาถา    ( แสดงถึงความขยันหมั่นเรียนรู้   ความสุภาพ )
ไหว้พระสวดมนต์ 
นะโม ฯ
อิมินา ฯ      อะระหัง ฯ
แสดงตนเป็นพุทธมามากะ  
อิติปิโส   พาหุง ฯ มหากา ฯ   
บทพระปริตรต่างๆ
บทกรวดน้ำ      
นั่งสมาธิ     แผ่เมตตา
บทอาราธนาต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
ท่องบทกลอนสอนใจต่างๆ
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๔                     เสกมนต์ใส่ใจ   
เสกมนต์ใส่ใจ    สร้างกำไรให้ชีวิต ศาสตร์แห่งการสร้างฤทธิ์ เสกชีวิตให้เป็นสุข
๕.  กิจกรรมปิยวาจา   (เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์   สุภาพ )
ฝึกพูดจาภาษาพระ  ฝึกพูด  ฝึกนำเสนอเป็นต้น
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๕  ฝึกพูดจาภาษาพระสุภาษิต         พูดให้มีข้อคิดจิตผ่องใส
                                             พูดให้เห็นความจริงสิ่งภายใน    พูดให้ใจบันเทิงรื่นเริงธรรม
๖.  กิจกรรมหล่อสวยด้วยศีล    ( แสดงถึงความมีวินัย   สะอาดกายใจ )
รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด สัญญาใจ ๖ ข้อ บวชเนกขัมมะบารมีเมื่อมีโอกาสในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬบูชา หรือวันพระ บวชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอม
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๖               หล่อสวยด้วยศีล       
   ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์           ไม่ผิดลูกเมีย ไม่เยื้อแย่งของรัก
ไม่พูดปด                                 ไม่ดื่มสุราไม่เมามัวอบายมุข
๗.  กิจกรรมกระปุกบุญ  ( เพื่อให้รู้จักความประหยัด และความกตัญญู )
 นำเงินใส่กระปุกบุญทุกวันๆ ละ ๑ บาท เหมาเก็บอาทิตย์ละ ๑๐ บาท  เพื่อนำเงินไว้ทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๗                     สีเลนะ โภคะสัมปะทา
คนจะร่ำรวยได้ก็เพราะศีล คนมีศีลเท่านั้นจึงจะรักษาทรัพย์ไว้ได้
                                 การเก็บเงิน เพื่อพ่อแม่  เพื่อตนเอง เพื่อผู้อื่น เพื่อทำบุญ
๘.  กิจกรรมศาสนพิธีนำชีวีวิถีพุทธ( แสดงออกถึงความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ )
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา     ทำหน้าที่เป็นมัคนายกได้     เป็นสาวกที่ดีได้
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๘         ศาสนพิธีคือวิถีแห่งชีวิต
ศาสนพิธีนำชีวิตวิถีพุทธ     ศาสนพิธีเอกอุตม์สุดประเสริฐ
                          ศาสนพิธีคือแบบอย่างทางอันเลิศ    ศาสนพิธีคือวิถีชีวิตเรา

๙. โครงการพบพระพบธรรม ( เพื่อทำความเห็นให้ตรง ให้มีสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐุชุกัมม์ )
 พบพระทุกเที่ยงวัน  หรืออย่างน้อยพบพระอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
คำขวัญประจำกิจกรรมที่ ๙               แสงธรรมส่องชีวิต 
                                   เอาแสงธรรมฉายส่องมองชีวิต  ความถูกผิดชั่วดีมีไฉน
                                   ความสงบวุ่นวายทั้งกายใจ  เป็นเช่นไรจงมองดูให้รู้จริง
                ป่วยกายพึ่งหมอยา  ป่วยใจพึ่งโอสถธรรม
หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้และท่องจำ
พุทธอาสากับการพัฒนา  ๕ หลักสูตร
๑.    หลักสูตรต้นแบบความดีพระอสีติมหาสาวก 
๒.     หลักสูตรพุทธฤทธิ์พิชิตภัย
๓.    หลักสูตร ๕ ดี
๔.     หลักสูตรศาสนพิธีนำชีวีวิถีพุทธ
๕.     หลักสูตรพระในบ้าน
๒.  บ้านพุทธอาสา  ( วิธีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิธีที่ ๒ )
เป็นกิจกรรมคบเด็กสร้างบ้าน เป็นแบบทดลองการดำเนินชีวิตซึ่ง อยู่ในกิจกรรมที่ ๒ ทำบ้านให้เป็นสวรรค์
ขั้นตอนการทำงานบ้านพุทธอาสา   ( ตามนโยบาย สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ )
๑.    บ้านปฏิสันถาร    ( น้องเวฟ )   มีหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนหมู่บ้าน
-    บริการน้ำดื่มร้อน เย็น เป็นน้ำสมุนไพร
-    บอกทาง ให้การแนะนำหมู่บ้านพุทธอาสา  ( แจกใบกิจกรรมของหมู่บ้าน )
-    ดูแลทั้งเรื่องการบริการ และเรื่องการจัดหา  จัดเก็บ และการต้อนรับ
๒.    บ้านหมอยา ( น้องณัฐ ) มีหน้าที่รักษาผู้เจ็บป่วยภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้ป่วยใน - นอก
-    ทำลูกประคบ
-    ทำน้ำมันเหลือง
-    บรรจุหีบ ห่อสมุนไพร
•    ควบคุมดูแลเรื่องการทำลูกประคบ+น้ำมันเหลือง+บรรจุห่อสมุนไพรชงชาไว้บริการ ตลอดทั้งจัดซื้อ+จัดหา+จัดทำ
๓.    บ้านนี้มีปัญหา  ( ฟัก )  มีหน้าที่ถามปัญหาด้วยเกม
-    เขียนปัญหาใส่ไข่ลูกปลา
-    ชำต้นไม้ไว้แจกเป็นรางวัล (ส่งเสริมการปลูกป่า)
-    ใครตอบถูกให้ต้นไม้ ใครตอบผิดให้เมล็ดพันธุ์
-    ห่อเมล็ดพันธุ์ไว้แจกเป็นรางวัล (ส่งเสริมการปลูกป่า)
๔.    บ้านเสี่ยว ( น้องต่อ ) มีหน้าที่ตำส้มตำทำทอดมัน  อาหารขนมจีนแกงไก่
-    ปลูกมะละกอ หรือ หาซื้อ
-    ปลูกมะนาว หรือ หาซื้อ
-    เตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำส้มตำทุกชนิด ครก ถ้วย ถาดชาม น้ำตาล ฯลฯ
-    อุปกรณ์ทอดมัน
๕.    บ้านต้นไม้ใบบุญ ( เบ้น )   มีหน้าที่เตรียมต้นไม้ที่ปลูกให้การบริการ
-    เตรียมกระถาง
-    เตรียมดิน
-    ปลูกชำต้นไม้
๖.    บ้านขนมไทย ( แชมเปญ )  มีหน้าที่เตรียมขนมไทยไว้บริการ
-    ฝึกทำขนม
-    สอนวิธีทำขนม
-    เตรียมอุปกรณ์ทำขนม
      ๗. บ้านศิลป์  ( หลุย , หลิว ) มีหน้าที่ในการบริการเรื่องทำกระถางไม้ – ทำสวนถาด
-    เตรียมอุปกรณ์ทำกระถาง
-    เตรียมอุปกรณ์ทำสวนถาด
-    เตรียมต้นไม้แคระ
-    เตรียมตอไม้แห้ง
๘. บ้านแห่งสติ  ( วัน ) นำเสนอเรื่องการทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ หรือเล่นเกม
-    ฝึกสติ   ฝึกสมาธิ
-    เกม
-    นั่งสมาธิแข่งกัน
-    เดินตรงบนไม้กระบอก
๙. บ้านอบสมุนไพร ( กุ้ง )  มีหน้าที่บริการน้ำดื่มสมุนไพรร้อน ๆ
-    เตรียมฟืนไฟ   เตาอบ
-    เตรียมสมุนไพรที่จะอบ
๑๐. บ้านเกษตร   ( ศิวนนท์ , น้องนนท์ )   มีหน้าที่ปลูกผัก รดน้ำ พรวนดิน
-    ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
-    รดน้ำผัก
-    ตั้งร้านบริการพืชผัก
      ๑๑. บ้าน ตำรวจ  ( ไอซ์ )  มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขจัดทุกข์บำรุงสุขในหมู่บ้าน
    -   ตรวจตราดูความเรียบร้อยทุก ๆ วัน
            -   จดบันทึกรายงานเหตุการณ์ส่งทุกวัน
    -   คอยให้การช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านและผู้มาเยือน[ แก้ไขล่าสุดโดย watkaeng เมื่อ 14-12-2010 09:31 ]
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป