ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
  • 1196เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

พระครููอุปถัมภ์วัชรกิจ หลวงพ่อวัดแก่งกระจานแสดงพระธรรมเทศนา"ทศพิธราชธรรมกถา" [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์ PNUTBUTTER

UIDผู้ใช้ลำดับที่ 132

เพศ : ชาย

 โพสต์ : 522

 สำคัญ : 0

 เงิน : 522 (บาท)
 ความดี : 437 (แต้ม)
 เครดิต : 522 (แต้ม) [เติม]
 จิตพิสัย: 95 (แต้ม)
เหรียญ

ดูเหรียญทั้งหมด

เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ เครื่องมือ ลิงก์โพสนี้   โพสต์เมื่อ: 2016-12-11 16:27:14: 2016-12-11 จำนวนผู้เข้าชม: 1196 ท่าน
พระครููอุปถัมภ์วัชรกิจ หลวงพ่อวัดแก่งกระจานแสดงพระธรรมเทศนา"ทศพิธราชธรรมกถา"
พระครููอุปถัมภ์วัชรกิจ หลวงพ่อวัดแก่งกระจานได้รับนิมนต์จากคณะสงฆ์อำเภอแก่งกระจาน แสดงพระธรรมเทศนา"ทศพิธราชธรรมกถา"ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ทำบุญ ๑๕ วัน) ที่วัดห้วยกวางจริงโดยมีใจความย่อๆ ว่า............คนทั่วไปอาจรู้สึกว่าทศพิธราชธรรมดังกล่าวเป็นของสูงไกลตัวและควรจะเป็นเรื่องของพระราชาหรือผู้นำในระดับสูงเท่านั้นแต่โดยแท้จริงแล้วแม้ทศพิธราชธรรมจะได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมหรือคุณสมบัติที่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตั้งแต่พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นำประเทศจะพึงปฏิบัติแต่คนทั่วไปก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เพราะนอกจากจะเป็นหนทางนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วยังได้ชื่อว่าได้ดำเนินตามรอยพระยุคบาทและตามพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึงประกอบไปด้วยทาน (ทานํ) คือ การให้ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจบริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขส่วนรวมความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหายต่อองค์กรหรือหลักการของตนความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยนความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียรความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิตการบริโภคที่สมดุลไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อมความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลักติดตามเพิ่มเติม ... คลิ๊กเลย
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ถูกให้:
ตั้งกระทู้ ตอบ
กลับไปยังรายการ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
ขี้เกียจตอบหรือเปล่า ใช้ตรงนี้สิ!!
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป