พระอาจารย์วาริน จกฺฺกรตโน ปรารภธรรมงานบำเ

.........บางครั้งการสูญเสียของบุคคลที่รักที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนั้

ชีวิตหนึ่งนี้มีคุณค่า

ชีวิตหนึ่งนี้มีคุณค่า ถ้าเกิดมาได้พบธรรม เมื่อพบธรรม.. ก็ให้อย่าผ่

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

ประมวลภาพกิจกรรมงานคณะสงฆ์

เยาวชนอาสาฯ

  • เยาวชนอาสากัลยาณมิตรช่วยสร้างบ้าน
  • การปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกัลยาณ
  • จากการดำเินินของกลุ่มยุวธรรมทูตจั
  • หลังจากตระเตรียมงานหลายเพลา...