บรรยายธรรมแก่...."กุลธิดา" ที่วัดต้นสน

บรรยายธรรมแก่...."กุลธิดา" ที่วัดต้นสนอนุโมทนา แม่ชีเอื้อนจิต ทอง

พระอาจารย์วาริน จกฺฺกรตโน ปรารภธรรมงานบำเ

.........บางครั้งการสูญเสียของบุคคลที่รักที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนั้

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

รวมภาพกิจกรรม,

more

ประมวลภาพกิจกรรมงานคณะสงฆ์

เยาวชนอาสาฯ

  • เยาวชนอาสากัลยาณมิตรช่วยสร้างบ้าน
  • การปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกัลยาณ
  • จากการดำเินินของกลุ่มยุวธรรมทูตจั
  • หลังจากตระเตรียมงานหลายเพลา...