กิจกรรมคลื่นชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ

โครงการดีดีที่่วัดแก่ง

ให้ธรรมะกับนักเรียนจิตอาสาอนุกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ได้มาออกค่ายที่แก่งกระจาน ..
ลอยกระทงการกุศลช่วยคนน้ำท่วม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒​ วันลอยกระทง ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชันค่ายฝึกทักษะ
ก่อนค่ายเยาวชน อาสากัลยาณมิตร ที่กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัดแ ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชัน
ก่อนค่ายเยาวชนอาสากัลยาณมิตร ทั้งกลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัด ..

งานคณะสงฆ์ทั่วไป

 1. คณะสงฆ์อำเภอแก่งกระจานประชุมสามัญประจำปีที่วัดถ้ำเสือ
 2. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
 3. บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาที่สนามสอบคณะสงฆ์แก่งกระจานโรง
 4. ทศพิธราชธรรม มิใช่ธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวแต่เราสา
 5. พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจานกล่าวต้อนรับ
 6. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเปิดการติวนักธรร
 7. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีปิดประชุมพระสังฆ
 8. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เปิดประชุมพระสังฆาธิการตามมติ
 9. ประธานสภานักเผ่ยแผ่เพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการมอบถวายปัจจ
 10. " โมเดลไต้หวัน "ในการเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนา
 11. ประชุมพระสังฆาธิการสามัญประจำปีที่วัดหนองจอก
 12. พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ได้รับมอบใบตราตั้งครูสอนพระปร
 13. วัดแก่งกระจานได้มีโอกาสต้อนรับคณะธรรมยาตราจากมจร.มาพั
 14. ประกวดสวดมนต์สรภัญญะและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่วัด
 15. สัมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดพนัญเชิง จ.อยุธ
 16. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส,รองและผู้ช่วยฯตามมต
 17. บรรยากาศในห้องสอบ
 18. ยุวธรรมทูตดูเเลพระสอบ
 19. งานพระสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕
 20. เตรียมสถานที่ งานพระสอบนักธรรมชั้นตรี ปี๕๕