กิจกรรมคลื่นชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ

โครงการดีดีที่่วัดแก่ง

ให้ธรรมะกับนักเรียนจิตอาสาอนุกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ได้มาออกค่ายที่แก่งกระจาน ..
ลอยกระทงการกุศลช่วยคนน้ำท่วม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒​ วันลอยกระทง ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชันค่ายฝึกทักษะ
ก่อนค่ายเยาวชน อาสากัลยาณมิตร ที่กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัดแ ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชัน
ก่อนค่ายเยาวชนอาสากัลยาณมิตร ทั้งกลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัด ..

งานคณะสงฆ์ทั่วไป

 1. ประชุมพระนวกะบวชใหม่ประจำปีที่วัดชลธราราม
 2. คณะสงฆ์แก่งกระจานและอำเภอแก่งกระจานสวดพระพุทธมนต์ถวาย
 3. คณะสงฆ์อำเภอแก่งกระจานประชุมสามัญประจำปีที่วัดถ้ำเสือ
 4. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
 5. บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาที่สนามสอบคณะสงฆ์แก่งกระจานโรง
 6. ทศพิธราชธรรม มิใช่ธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวแต่เราสา
 7. พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจานกล่าวต้อนรับ
 8. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเปิดการติวนักธรร
 9. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีปิดประชุมพระสังฆ
 10. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เปิดประชุมพระสังฆาธิการตามมติ
 11. ประธานสภานักเผ่ยแผ่เพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการมอบถวายปัจจ
 12. " โมเดลไต้หวัน "ในการเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนา
 13. ประชุมพระสังฆาธิการสามัญประจำปีที่วัดหนองจอก
 14. พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ได้รับมอบใบตราตั้งครูสอนพระปร
 15. วัดแก่งกระจานได้มีโอกาสต้อนรับคณะธรรมยาตราจากมจร.มาพั
 16. ประกวดสวดมนต์สรภัญญะและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่วัด
 17. สัมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดพนัญเชิง จ.อยุธ
 18. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส,รองและผู้ช่วยฯตามมต
 19. บรรยากาศในห้องสอบ
 20. ยุวธรรมทูตดูเเลพระสอบ