กิจกรรมคลื่นชุมชนแก่งกระจานเรดิโอ

โครงการดีดีที่่วัดแก่ง

ให้ธรรมะกับนักเรียนจิตอาสาอนุกาชาดโรงเรียนราชินีบูรณะนครปฐม
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ได้มาออกค่ายที่แก่งกระจาน ..
ลอยกระทงการกุศลช่วยคนน้ำท่วม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒​ วันลอยกระทง ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชันค่ายฝึกทักษะ
ก่อนค่ายเยาวชน อาสากัลยาณมิตร ที่กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัดแ ..
๘๔ เยาวชนคนทำดีถวายองค์ราชัน
ก่อนค่ายเยาวชนอาสากัลยาณมิตร ทั้งกลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี วัด ..

งานคณะสงฆ์ทั่วไป

 1. บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาที่สนามสอบคณะสงฆ์แก่งกระจานโรง
 2. ทศพิธราชธรรม มิใช่ธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวแต่เราสา
 3. พระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจานกล่าวต้อนรับ
 4. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเปิดการติวนักธรร
 5. พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีปิดประชุมพระสังฆ
 6. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เปิดประชุมพระสังฆาธิการตามมติ
 7. ประธานสภานักเผ่ยแผ่เพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการมอบถวายปัจจ
 8. " โมเดลไต้หวัน "ในการเผ่ยแผ่พระพุทธศาสนา
 9. ประชุมพระสังฆาธิการสามัญประจำปีที่วัดหนองจอก
 10. พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน ได้รับมอบใบตราตั้งครูสอนพระปร
 11. วัดแก่งกระจานได้มีโอกาสต้อนรับคณะธรรมยาตราจากมจร.มาพั
 12. ประกวดสวดมนต์สรภัญญะและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่วัด
 13. สัมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่วัดพนัญเชิง จ.อยุธ
 14. ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส,รองและผู้ช่วยฯตามมต
 15. บรรยากาศในห้องสอบ
 16. ยุวธรรมทูตดูเเลพระสอบ
 17. งานพระสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕
 18. เตรียมสถานที่ งานพระสอบนักธรรมชั้นตรี ปี๕๕
 19. (ร่าง)เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆเพื่อสังคมร่วมปลูกต้นไม้
 20. ประชุมสังฆพัฒนา โครงการพุทธชยันตี ฯ ที่กบินทร์บุรี